Hopp til innholdet

Prosessorientert vurdering

Kurset skreddersys til deres behov og deres tidsramme. Etter en samtale finner vi et format som er optimalt for dere. 

Kurset tar som standard får seg minimum følgende temaer:

  • Sluttvurderingens krav i LK20
  • Hvordan kvantifisere «utforskertrang» og «skaperglede» i en læreplan som krever at elevenes evne til å utforske verdsettes på lik linje som andre ferdigheter?
  • Kompetansebegrepet, hva vil det si å ha oppnådd kompetanse, og når har en elev oppnådd kompetanse etter kompetansemål?
  • Bruk av skaperprosessen i vurderingssituasjoner
  • Innføring i bruk av planleggingsverktøy som sikrer skaperprosess og bevisstgjør lærer på passive/aktive undervisningsopplegg og vurderingssituasjoner.
  • Vurderingsformer og grunnlaget for gode vurderinger.
  • Konkrete eksempler og verktøy for gode prosessorienterte vurderingssituasjoner.