Hopp til innholdet

Kurs og kompetanseheving

Identifisering og oppfølging av elever med stort læringspotensial

  • Hvem er elevene med stort læringspotensial?
  • Hvordan kan vi identifisere de i klasserommet?
  • Hvilke verktøy har vi for å gi reell differensiert undervisning som favner hele bredden i klasserommet?

Prosessorientert vurdering

Fagfornyelsen er tydelig på at elever skal vurderes på prosessen under like mye som sluttproduktet av en vurdering og en vurderingssituasjon. Dette krever en ny tilnærming til hvordan vi som lærere lager vurderingssituasjoner, og hvordan vi lar elevene vise sin kompetanse. I dette kurset går vi gjennom
  • Hva fagfonyelsen krever av sluttvurderingen skal inneholde.
  • Hvordan skape vurderinger som fremmer lærelyst.
  • Vilkår for god vurdering og gode vurderingssituasjoner
  • Konkrete eksempler på vurderingssituasjoner slik fagfornyelsen ber oss om å jobbe.
"Engasjert og godt forberedt kursholder. Gav oss gode, konkrete råd!"
Lærer, 6 trinn
Ål kommune

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.