Hopp til innholdet

Elever med stort læringspotensial

Hvem er de, og hvordan kan vi sørge for at de får utnyttet sitt enorme potensial?

Rådgiving og veiledning

Rådgiving og veiledning av foreldre, lærere, skoler og skoleeiere. Hjelp til utforskende oppgaver, tilrettelegging og oppfølging sammen med foreldre og skoler.

Kurs og kompetanseheving

Kurs og kompetansehevende tiltak for skoler, kommuner og PP-tjenester

Identifisering og oppfølging

Verktøy til bruk for identifisering og oppfølging av elever med stort læringspotensial.

Kurs og kompetanseheving

Vi tilbyr kurs og kompetanseheving til lærere, kommuner og PP-tjenester i hele landet.

Rådgiving og veiledning

Rådgiving og veiledning av foreldre, lærere, skoler og skoleeiere.